Så går det till

Ett långsiktigt engagemang

Vi arbetar långsiktig över en period på fem år med de kommuner och skolor som vi vill arbeta med oss.

På så vis kan vi bygga upp verksamhet som agerar på flera skolor, tillsammans med skolan. En verksamhet som drivs av elever och lärare. 

Där elever lär elever matematik.

HÖSTTERMIN

När Mathivation startar upp på er skola så inleds det alltid med en inspirationsdag(heldag) tillsammans med alla elever på skolan. Inspirationsdagen börjar med en motivationsföreläsning för alla eleverna på mellanstadiet och högstadiet. Därefter utmanas eleverna i matematik under en lektion som hålls av elever från andra skolor.

I slutet av inspirationsdagen bjuds eleverna in till  inte-fatta-kursen(120 min per tillfälle). Under kursen så tar eleverna sig an matematiska utmaningar och där de i början av föreläsningen inte får alla verktygen för att lösa problemet på tavlan. På så vis lär sig eleverna att känna sig mer trygga i ett vilset tillstånd och de får känna på hur det är att studera på högskolan.  inte-fatta-kursen hålls på högskolan i de kommuner som detta är möjligt.

Skolbesök(heldag) under terminen får eleverna även möjlighet att själva hålla lektioner för andra elever. På förmiddagen får eleverna en workshop där man arbetar i grupp och förbereder sig för att hålla lektion. Och hur man tar sig an rollen som förebild för andra elever. Därefter håller eleverna en mattelektion för elever på sin egen eller en närliggande skola.

 

Skolbesök

 

Skolbesök(heldag) under terminen får eleverna möjlighet att själva hålla lektioner för andra elever. På förmiddagen får eleverna en workshop där man arbetar i grupp och förbereder sig för att hålla lektion. Och hur man tar sig an rollen som förebild för andra elever. Därefter håller eleverna en mattelektion för elever på sin egen eller en närliggande skola. När elever lär elever, så tar det ansvar för sin egna andra elevers inlärning genom att växa i det lärande mötet. Eleven blir även mer bekväm med att tala inför grupper samt får en förståelse för lärarens situation.

Inte fatta kurs

I slutet av inspirationsdagen bjuds eleverna in till  inte-fatta-kursen(120 min per tillfälle). Under kursen så tar eleverna sig an matematiska utmaningar och där de i början av föreläsningen inte får alla verktygen för att lösa problemet på tavlan. På så vis lär sig eleverna att känna sig mer trygga i ett vilset tillstånd och de får känna på hur det är att studera på högskolan.  inte-fatta-kursen hålls på högskolan i de kommuner som detta är möjligt.

 

VÅRTERMIN