Elever lär elever

Vi motiverar, utmanar och engagerar elever för elever i skolan. Elever får möjligheten att bli aktörer genom att själva hålla lektioner, föreläsningar och att utbilda andra elever. De utvecklar då sin sociala och pedagogiska förmåga att motivera och överföra kunskap […]